Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SC612A
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp).
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV