Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram

Högskolan i Skövde

Längd:60 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Magisterexamen
Programkod:FHSVA
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det hälsovetenskapliga området omfattande minst 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng samt minst två års yrkeserfarenhet inom relevant... Läs mer
Fråga SYV