Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:NM174F
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV