Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:TE2009
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8). Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV