Längd:21 veckor
Typ:Program
Nivå:förutbildning
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:NZBAN
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik B, Fysik A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Fysik 1a / 1b1+1b2
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV