Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SC679A
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 hp.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV