Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:KB124S
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV