Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HS656A
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Legitimerad Biomedicinsk analytiker, yrkesexamen.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV