Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Specialistsjuksköterskeprogrammet - Intensivvård

Uppsala universitet

Längd:60 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Specialistsjuksköterskeexamen
Programkod:MSJ2Y
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 hp med minst 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad,... Läs mer
  • Om utbildningen
Fråga SYV