Längd:60 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Magisterexamen
Programkod:TAMEA
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 1. Examen i Medieteknik på kandidat- eller ingenjörsnivå, eller motsvarande. Examen måste vara på minst 180 hp. 2. Motsvarande Engelska B/Engelska 6 och Matematik B/Matematik 2a/2b/2c från svensk gymnasieskola.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV