Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik

Teologiska Högskolan, Stockholm

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:5PT215
Typ av huvudman:Enskild
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet. Baskurser i teologi 30 hp.
  • Om utbildningen
Fråga SYV