Längd:180 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Kandidatexamen
Programkod:HGSPT
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Engelska B (områdesbehörighet 2). Eller: Grundläggande behörighet (enligt Gy2011).
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV