Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SO3004
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 30 hp i samhällsvetenskapligt, beteeendevetenskapligt, vårdvetenskapligt ämnesområde.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV