Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård

Högskolan Väst

Längd:60 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Specialistsjuksköterskeexamen
Programkod:VADIA
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska och minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande
  • Om utbildningen
Fråga SYV