Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HV8008
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 90 hp (1-90) i ett ämne.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV