Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DT4007
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Datornätverk 15 hp, Avancerad routing 7,5 hp samt Flerlagerswitching med avancerade tjänster 7,5 hp.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV