Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Land use and watershed management to reduce eutrophication

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MV0194
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp inom något av huvudområdena biologi, lantbruksvetenskap, markvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap, teknik/teknologi. Dessa kunskaper ska inkludera minst 10 hp biologi och minst 15 hp kemi och minst 15 hp... Läs mer
Fråga SYV