Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Bachelor Project in Agricultural Science

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0786
Förkunskapskrav: 120 hp godkända kurser varav minst 60 hp lantbruksvetenskap.
Fråga SYV