Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Studieresa inom landskapsarkitektur

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LK0105
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp varav 80 hp i ämnet landskapsarkitektur/landskapsplanering
Fråga SYV