Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Kandidatarbete i Skogshushållning

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0624
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp i skogshushållning/skogsvetenskap samt Svenska B.
Fråga SYV