Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Självständigt arbete i biologi - masterarbete

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0739
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom Biologi samt godkänt självständigt arbete (examensarbete) på grundnivå.
Fråga SYV