Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Degree project in Animal Science A2E

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0803
Förkunskapskrav: Godkänt examensarbete på grundnivå. Minst 30 hp på avancerad nivå inom husdjursvetenskap eller motsvarande. Minst en kurs av relevans för frågeställningen. Språkkunskaper motsvarande Engelska 6.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV