Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi

Karolinska institutet

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:2QA271
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Logopedexamen eller audionomexamen om minst 180 hp. Alternativt kandidatexamen i audiologi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV