Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Svenska som andraspråk för lärare, åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet II)

Malmö högskola

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:RC305U
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Behörig att söka kursen är lärare som är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör och som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) samt har en behörighetsgivande examen dvs. en lärarexamen som enligt... Läs mer
  • Om utbildningen
Fråga SYV