Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DT8005
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kurser i datateknik, datavetenskap och elektroteknik omfattande 90 hp. Kurser i matematik omfattande antingen 30 hp eller analys, linjär algebra och transformmetoder. Kursen Signalanalys och signalrepresentation 7,5 hp eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV