Längd:22,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:IK4050
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Informatik (1-30 hp) 30 hp.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV