Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:IK4047
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Informatik (1-30) 30 hp.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV