Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DT8024
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom teknikområdet eller högskoleingenjörsexamen. Kurser i datateknik, datavetenskap eller elektroteknik omfattande 90 hp inklusive ett självständigt arbete. Kurser i matematik som omfattar 30 hp eller kurser i analys, linjär algebra... Läs mer
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV