Speciallärarprogrammet, 3 år på halvfart

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Start:HT 17
Ort: Göteborg
Längd:3 år
Studieform: Bunden till studieort
Takt:Halvfart
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Studietid:dag
CSN-berättigat:Ja
Undervisningsspråk:Svenska
Ansökningsinformation:Sista ansökningsdag 18/4-17
Förkunskapskrav: - Lärarexamen - Yrkeserfarenhet - Svenska/svenska som andraspråk och engelska
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Göteborg
Sverige
Visa på karta

Utbildningens hemsida

Intervju med f.d. student

Ewa Arvidsson är förskollärare, grundlärare och nyligen även färdigutbildad speciallärare. Hennes studier på Speciallärarprogrammet gav henne verktyg för att kunna handleda andra lärare att hitta lärprocesser som inkluderar alla elever.

Hon anser att det var hög kvalitet på utbildningen.

- "Lärarna var duktiga på att strukturera och lägga schema. Det var självklart en viss variation på kvalitet på kurser och föreläsare. Men de ska ju möta en stor grupp studenter med olika erfarenheter, bakgrund, behov och förväntningar."
 

Lära om och lära in

På grund av en egen synskada kan Ewa Arvidsson inte jobba kvar som klasslärare.

- "Jag har fått lära om och lära in nya saker. Att vidareutbilda mig till speciallärare är en väg för mig att jobba kvar som lärare. Jag kan inte vara klasslärare längre eftersom jag inte ser alla elever."

Hennes egen funktionsnedsättning gör även att hon har en extra förståelse för elever som har svårigheter och deras föräldrar.

- "Jag kan med en ökad ödmjukhet försöka förstå deras situation och förstå den sorgeprocess som kan uppstå när man inte kan det andra kan. Samtidigt kan jag utifrån min egen erfarenhet försöka hitta och stärka de förmågor som eleverna är bra på och finna goda vägar i samråd med eleven för deras vidare kunskapsutveckling."


Teknik ger nya möjligheter

Den nya digitala tekniken ger helt nya förutsättningar för barn med olika funktionsnedsättningar.

- "Jag är så klart intresserad av tekniken. Idag finns till exempel talsyntes och förstoringsappar. En bra resurs är Myndigheten för tillgängliga medier, MTM."

En av hennes arbetsuppgifter är att hjälpa elever och föräldrar att hitta dessa möjligheter och att ta de kontakter som behövs. Det handlar om att göra en kartläggning för att förstå vilka förhållningssätt, arbetsmetoder och material som lämpar sig bäst för just denna enskilda elev.
 

Gott om jobb

Arbetsmarknaden för speciallärare är ljus. Många i denna lärarkategori börjar gå i pension och under en period utbildades inga nya heller, så det finns ett glapp i skolsystemet just nu.

- "Vi har en kompetens som saknas ute på skolorna och är således anställningsbara och attraktiva. Länder som Nya Zeeland och Finland har nått framgång via denna väg med många speciallärare i skolorna."

Hennes examensarbete handlade om hur vardagsord kan ställa till det i en mattekontext. Det kan vara ord som ”räcka” eller ”nå” eller” hälften” eller ”dubbelt så mycket”. Många elever kan inte placera in dessa i en mattetext. Det finns också ett samband mellan mattesvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.
 

Inläst litteratur och bra appar

Ewas egen synskada har gjort att hon hade det extra tufft på utbildningen.

- "Men om man har höga förväntningar på sig själv så klarar man av väldigt mycket. Jag har fått hjälp förstås. Biblioteket till exempel har hjälpt till med kompensatoriska program. Det finns även inläst kurslitteratur och man kan få tillgång till inspelade föreläsningar i förväg."

- "Sen finns det ju numera telefoner med både diktafon och kamera. Läsplattan med dess uppsjö av appar är också ett fantastiskt hjälpmedel. Med allt detta och en portion vilja och envishet så har det gått, säger Ewa Arvidsson."

Fem snabba frågor

Varför lärarutbildning
- Jag tycker om att ha ett jobb där den ena dagen inte är den andra lik, och ett jobb som ger mig nya utmaningar. Jag är nyfiken på hur andra människor lär och tar till sig och använder nya kunskaper. Jag vill kämpa för att varje elev kan och ska få möjlighet att känna glädjen i att lyckas och att de ska kunna känna stolthet i vad de presterat utifrån sin förmåga!

Bäst med utbildningen
- Närheten, kvaliteten, kompetensen, aktuell forskning, utformningen av utbildningar, lyhördheten för studenter och högt anseende i landet.

Första aha-upplevelsen på jobbet
- Känslan av att ha en diskussion i SO och hela klassen är engagerad. Eleverna är lyhörda och toleranta mot varandra, alla vågar och kan säga sin mening och känslan att ha ”alla elever i sin hand”.

Roligaste stund på jobbet
- Att få möta glada, funderande elever i alla åldrar, och bli påmind om varför man valde det här yrket. Närheten och samarbetet med eleverna!

Kreativt ögonblick på arbetet
- Varje dag sker flera kreativa ögonblick då jag och mina kollegor måste finna vilken väg och vilken strategi eleverna ska nå kunskapskraven utifrån sina förutsättningar och förmågor. Vilken lärmiljö passar den här eleven bäst, vilken metod, vilket arbetssätt och hur ska vi lärare kunna hjälpa eleven lära sig utifrån dess styrkor och svagheter?

Läs mer om ubildningen här!
Fråga SYV