Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktning 30/120 hp

Malmö högskola

Längd:30 - 120 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:ZGASP
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudie samt avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier inom område som kan hänföras till något av Malmö högskolas utbildningsområden.
Fråga SYV