Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MX8007
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Ekologi och vatten: tillämpningar och innovationer 7,5 hp, Vetenskapliga metoder med naturvetenskaplig inriktning 7,5 hp, Miljö och hälsa: riskbedömning och riskhantering 7,5 hp och Forskningsmetodik i ekologi och miljövetenskap 7,5 hp.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV