Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Skärande bearbetning 3 - Bearbetningsdynamik med signalanalys

Högskolan Väst

Längd:2,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SBB700
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Fullgjorda kursfordringar om 180 hp inom maskinteknik samt kursen SKB601, Skärande bearbetning 1 - Koncept, begrepp och metoder eller motsvarande.
  • Om utbildningen
Fråga SYV