Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ8036
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen i företagsekonomi. Engelska 6.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV