Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EN2012
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet. Undantag från kravet i svenska för dem som i övrigt uppfyller behörighetskravet genom utländsk utbildning.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV