Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LUFK18
Typ av huvudman:Enskild
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och godkänd kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande samt genomgången kurs Utvecklingsstörning, grundkurs 7,5 hp eller motsvarande.
  • Om utbildningen
Fråga SYV