Längd:60 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Kandidatexamen
Programkod:KPELT
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Minst 2,5 års universitetsstudier med inriktning på området Elektroteknik eller Elektronik eller motsvarande; Matematik inklusive analys, linjär algebra och transformmetoder. Engelska 6.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV