Längd:60 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:KPDAT
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För att antas till utbildningen krävs att studenterna har utbildning motsvarande de två första åren av en svensk teknologie kandidatexamen i datateknik eller elektroteknik. Detta omfattar grundläggande kurser i matematik, datateknik och... Läs mer
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV