Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EL8004
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom teknikområdet eller motsvarande examen. Kurser i elektroteknik omfattande 90 hp inklusive ett självständigt arbete. Kurser i matematik omfattande antingen 30 hp eller analys, linjär algebra och transformmetoder.... Läs mer
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV