Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DT8007
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Artificiell intelligens 7,5 hp, Cyberfysiska system 7,5 hp, Programmering av inbyggda system 7,5 hp och Teknisk matematik 7,5 hp.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV