Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DA8003
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kurser inom teknik eller naturvetenskap omfattande minst 90 hp. Kurser i matematik som omfattar 15 hp, inklusive analys och linjär algebra. Kurser i datateknik omfattande minst 15 högskolepoäng, inklusive datorprogrammering.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV