Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DT8027
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom teknikområdet, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande.Kurser i datateknik, datavetenskap eller elektroteknik omfattande 90 hp och inkluderande ett självständigt arbete.Kurser i matematik omfattande antingen 30 hp eller analys,... Läs mer
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV