Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MA8017
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kurser i datateknik, datavetenskap och elektroteknik omfattande 90 hp. Kurser i matematik som omfattar 30 hp eller kurser i analys, linjär algebra och transformmetoder.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV