Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DI8004
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsvarande inom teknikområdet.Kurser i datateknik, datakommunikation, datornätverk, datavetenskap eller digital forensik omfattande 90 hp inkluderande Datornätverk 15 hp och Programmering 7,5 hp.Kurser i matematik som omfattar... Läs mer
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV