Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DT4015
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Programmering 7,5 hp, Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp, Digitalteknik 7,5 hp och Datorteknik 7,5 hp.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV