Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DT7001
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen, eller motsvarande, inom teknikområdet. Kurser i datateknik, datavetenskap och elektroteknik omfattande 90 hp och inkluderande ett självständigt arbete. Kurser i matematik som omfattar 30 hp eller kurser i analys, linjär algebra och... Läs mer
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV