Längd:180 hp
Typ:Program
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Kandidatexamen
Programkod:NGMAT
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) + Fysik B, Matematik D. Eller: Fysik 2, Matematik 4. Undantag för Svenska då undervisningsspråk är Engelska.
  • Om utbildningen
Fråga SYV