Längd:60 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Magisterexamen
Programkod:SAFU1
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet:-minst 90 högskolepoäng inom samhällsvetenskapligt, humanistiskt eller ekonomiskt huvudområde, inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 högskolepoäng, eller... Läs mer
Fråga SYV