Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått.

Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession

Malmö högskola

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:OV711A
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.
Fråga SYV