Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ8039
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi 180 hp. 45 hp inom huvudområdet företagsekomi på avancerad nivå.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV