Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BM8012
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen med huvudområdet biomedicin eller motsvarande inklusive 90 hp inom naturvetenskapliga ämnen varav minst 7,5 hp cellbiologi, 7,5 hp biokemi, 7,5 hp humanfysiologi. Engelska 6.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV